Jun 20
FAP DG MARTINEZ IS PATNUBAY NG SINING AT KALINANGAN AWARDEE by fapweb  |  Posted in Articles  |  on Fri, Jun 20, 2008

Film Academy of the Philippines Director General Leo G. Martinez is one of Araw ng Maynila’s Patnubay ng Sining at Kalinanagan awardees this year.

Mayor Alfredo S. Lim will lead the celebration of the 437th founding anniversary of the city of Manila on June 24, 2008.

One of the highlights of the celebration is the gabi ng Parangal sa Sining at Kalinangan which gives recognition to outstanding artists who have excelled in their respective field of arts and culture to be held at 6 p.m. on June 20 at the Bulwagang Villegas, second floor of the Manila City Hall.

Martinez was unanimously cited for his contributions and achievements in the field of cinema.

The June 10 letter of Mayor Lim which informs the awardee of his selection is reprinted as follows:

Mahal na G. Martinez:

Kaugnay ng pagdiriwang ng ika-437 Araw ng Maynila, kayo ay napiling gawaran ng parangal sa “Patnubay ng Sining at Kalinangan” sa taong kasalukuyan.

Ang gawad na ito ay ipinagkakaloob sa inyo bilang natatanging alagad ng Sining sa larangan ng Pelikula.

Kayo ay malugod naming inaanyayahan upang tanggapin ang parangal sa ika-20 ng Hunyo, 2008, sa ganap na ika-anim ng gabi sa Bulwagang Villegas, Gusali ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila.

Inaasahan namin ang inyong pagdalo.

Sa ngalan ng mamamayan ng ating Lungsod, tanggapin ninyo ang aming mataos na pagbati.

Sumasainyo,
(Signed)
ALFREDO S. LIM
Punong Lungsod

Atty. Espiridion Laxa, chairman of the board of the Academy, also won a similar award in 1993 for his achievements as a producer and film industry leader.


Your FEEDBACK can also be posted at www.filmacademyphil.org/forum/