May 03
GENDER SENSITIVE FILM ESSAY WINNERS by fapweb  |  Posted in Articles  |  on Fri, May 3, 2013

First Prize (Teacher’s Category)
CURVE BALLS AND GRAY AREAS
By Mary Ann F. Gabito
Novaliches High School

On paper and in principle, it is easy for a person to say that something is straight or crooked, black or white, or right or wrong. But reality is viewed in 3D. So how does one react and deal with a “curve ball”—a “gray” area that is caused by complications and unexpected situations similar to the one portrayed in the 38th Metro Manila Film Festival’s Best Picture, “One More Try”?

The film features a story about Grace (Angel Locsin), a single mother whose son, Botchok, suffers from a rare blood disease. Grace lives a good life with her boyfriend Tristan (Zanjoe Marudo) but she was forced to look for her son’s biological father, Edward (Dingdong Dantes) who was then already married to Jacq (Angelica Panganiban), and ask for his help when Botchok’s illness became severe.

According to Botchok’s doctor, a procedure can be done to treat him but it is necessary that a bone marrow match is first found. Edward and Jacq agree to help, but then comes the “curve ball”: Edward doesn’t prove to be a match, so the only solution was to find or “create” a new donor: a baby who is sure to be a perfect match for Botchok. Since this would require Grace and Edward to once more be intimate with each other, all the characters are affected in ways that test their values and strength of will and purpose.

Here we have two women who, in principle, are doing quite well in the eyes of society. Grace is a loving single mother devoted to her child. She works hard to support her child and would do anything to keep her child safe and healthy. Jacq on the other hand is the epitome of a successful young businesswoman who has made a niche for herself as an entrepreneur. Although childless, she makes it up to her husband by being a supportive and loving wife.

Botchok’s illness dealt them with a curve ball that created a complication in their perfect lives that drove them to make choices that they would ordinarily not do in a picture-perfect world. It is a gray area where society has failed to voice verdicts of what is right or wrong, what is acceptable or not. So how did they deal with it?

Grace set aside her pride and set out to seduce Edward just so she could get pregnant again, and thus help her first born. It is a definite “black” mark in society’s eyes to be “the other woman”, and yet she still does it because of her love for her son.

Jacq is torn between her Christian duty to help in saving a child’s life (a definite “white” mark in terms of unselfishness) and her instinct as a wife to keep her husband and hold on to him and their relationship. The latter is a “gray” because in truth, the dilemma begs that she weigh her own wants and needs with that of others. Whose needs should be a priority? And would the situation of “borrowing” a husband in this case morally right or wrong? Or in light of the child’s life at stake, is it even important?

The film has successfully captured a realistic picture of how a gender-sensitive Philippine society handles a “curve”, a gray area in life: Filipinos adapt, and set aside malice and prejudice and pride in maintaining a “perfect image” to being three-dimensional, practical and resilent persons who are admittedty flawed and yet ever-considerate of the greater good.

In paper and in principle, each individual’s role in society cut as ever: Mothers remain loving and fierce in fighting for the welfare of their children, wives are still supportive of their husbands, husbands discuss problems with their wives and respect their wishes, and children and the family are still the center of everyone’s focus—which gives us an idea of a picture perfect world.

It is heartening to know that reality and the 3D version, even with and despite of the flaws, the “curve” balls and the gray areas, a gender-sensitive Philippine society can adapt to make sense of the mess, deal with the problem and move on with optimism, little fuss, and great practicality…all for the greater good.

First Prize (Students’ Category)
HINDI SUKATAN ANG KASARIAN
Ni Rommel P. Manarang
Holy Spirit National High School

Pantay-pantay sa mata ng Diyos ang bawat tao, lalaki man o babae. Nauna mang namalagi si Adan sa paraiso kapiling ang masaganang kalikasan, mababatid pa rin ang kalungkutan ng pag-iisa. Kaya, nagpasya ang Maykapal na lumikha ng isang taong makakasama ni Adan sa Paraiso. Dito nagsimula ang kasaysayan ni Eba. Ang babaeng hinugot sa tadyang ng isang lalaki.

Nilikha tayo ng Panginoon upang punan ang kakulangan ng bawat isa, itama ang ating kamalian at maging magkatambal sa hirap at ginhawa. Ito ang ginagampanan natin bilang tao, bilang lalaki’t babae.

Kaugnay ng di mapasubaliang katotohanang ito patuloy ang paglikha ng mga panooring naglalarawan sa katayuan ng isang lalaki at babae sa lipunan sa kasalukuyan. Tulad na lamang ng pelikulang “One More Try”.

Umiikot ang kwento sa mag-asawang Edward (Dingdong Dantes) at Jacq (Angelica Panganiban), na sinubok ang relasyon nang dumating ang magkasintahang Grace (Angel Locsin) at Tristan (Zanjoe Marudo) sa kanilang buhay. Dala ni Grace ang suliranin ukol sa pagkakasakit ng batang naging bunga ng kanilang relasyon ni Edward. Minsan nang naging magkasintahan ang dalawa ngunit naghiwalay din dahil sa ang pagibig nila’y masasabing isang pagkakamali. Linisan ni Edward si Grace na nagdadalang-tao nang lingid sa kanyang kaalaman. Makalipas ang limang taon, nagbalik si Grace upang hanapin si Edward at hingin ang tulong para sa operasyon ng anak. Maraming paraan na ibinigay ng doctor upang mailigtas ang bata. Ang bone marrow transplant, ang artipisyal na pagsasama ng sperm at egg cell ng mga magulang at ang kanilang pagtatalik upang magkaanak muli at makuhaan ang bata ng bone marrow na kakailanganin sa operasyon. Lahat ng artipisyal na paraan ay sinubok na nila ni Edward ngunit wala ni isa man ang naging matagumpay. Sinuportahan ni Jacq ang lahat ng desisyon ni Edward kahit maubos pa ang kanilang pera, huwag lamang humantong sa pagtatalik ng kanyang asawa at ni Grace. Wala ng maisip na paraan si Grace kaya’t siya ay lumapit na kay Jacq upang hiramin si Edward. Sa una’y hindi pumayag si Jacq ngunit dahil sa mahal niya ang kanyang asawa, kahit masakit ay hinayaan niyang makipagtalik si Edward sa ibang babae kung kapalit naman ay kaligtasan ng anak ng kanyang asawa.

Napakagandang halimbawa ang panoorin na ito upang imulat tayo sa realidad ng buhay. Isang realidad na sumasaklaw sa dalawang magkaibang kasarian at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa buhay ng isang tao.

Si Jacq ay isang asawang mapagmahal, maalaga at laging handang sumuporta sa kanyang asawa. Nasubok ang kanyang pagkatao nang dumating ang problemang kamuntik nang sumira sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Natuklasan niyang may anak sa ibang babae ang kanyang asawa, anak na hindi niya maibigay. Hindi hinayaan ni Jacq na harapin ng kabiyak ang suliranin nito nang mag-isa kaya’t siya’y sumuporta sa abot ng kanyang makakaya kahit pa ang nakataya ay ang kanyang moral bilang asawa. Hinayaan niyang makipagtalik ang asawa sa ibang babae para sa kaligtasan ng bata. Isang makabagong babae, ganito ipinakilala si Jacq, kaya niyang makipagsabayan sa kung trabaho ang pag-uusapan. Hindi niya hinayaang siya’y matali at makulong sa apat na sulok ng kanilang tahanan at yakapin ang buhay ng isang tipikal na may-bahay, ngunit nagagawa pa rin niyang pagsilbihan ang kanyang asawa kahit siya ay natuon sa kanyang propesyon.

Dalisay na pagmamahal, ito ang uri ng pagmamahal na kayang ibigay ng isang ina ngunit namukod tangi si Grace sa nagpakita ng pagmamahal na ito. Si Grace, matapang na hinarap ang matinding hamon ng kanyang buhay. Nang malaman niyang may sakit ang kanyang anak at maaaring mamatay, mag-isa niyang sinuong ang suliraning ito. Nagawa niyang magpakumbaba at muling lumapit sa dating kasintahan upang humingi ng tulong. Lahat ng masakit na salita mula sa iba ay kanyang tinanggap kahit matapakan ang kanyang pagka-tao. Ginawa niyang tama ang mali, mailigtas lang ang anak.

Isang pambihirang Adan naman ang makikita sa pagkatao ni Tristan at Edward. Mayroon silang katangiang bibihira na lamang taglayin ng mga lalaki sa kasalukuyan. Si Edward na naging matibay ang relasyon niya sa kanyang asawa mailigtas lamang ang anak na matagal na niyang inaasam. Batid niyang malaki ang pagkukulang niya sa kanyang anak kaya’t lahat ng posibleng paraan upang mapasaya at mailigtas ito ay kanyang ginawa. Pilit niyang pinunan ang matagal na panahong hindi kapiling ang kanyang anak hanggang sa abot ng kanyang makakaya.

Si Tristan naman ay buong pusong inako ang responsibilidad ng isang ama nang mga panahong walang masandalan si Grace at anak nito. Ipinakita ni Tristan ang mga katangiang hindi makikita sa isang tipikal na nobyo sa kasalukuyan. Kahit mahirap at masakit, tinanggap niya ang katotohanang nakipagtalik ang kanyang minamahal. Handa niyang suportahan ang desisyon ni Grace kahit kapalit nito’y kapighatian. Pambihira ang ipinamalas niyang pang-unawa sa sitwasyong kanilang kinalagyan. Ngunit sa kabila ng lahat, tinanggap rin niya si Grace ng buong-buo at kinalimutan ang hapding dulot ng pagsubok na kanilang pinagdaanan.

Tunay na nakakaapekto nang malaki ang kasarian sa takbo ng ating buhay. Marami mang pagkakaiba sa pagitan ng isang lalaki at babae, hindi dapat ito ang batayan upang tayo’y manghusga ng pagkatao. At sa huli, likas sa atin ang pagkakamali kaugnay na rin marahil ng ating mga kasarian. Ngunit ang mahalaga’y hindi man natin maibalik ang nasayang na panahon, handa pa rin tayong itama at tuparin ang gampanin natin bilang tao, ang harapin ang bukas kaakibat ay pagmamahal na itinuro ng Dakilang Lumikha.


Your FEEDBACK can be posted at www.filmacademyphil.org/forum/