Sep 17
PIRACY IS A RELIGION by Corie Henson  |  Posted in Articles  |  on Mon, Sep 17, 2012

Part 2

Ang Kopimism ay isang registered church sa Swedish government agency. Ang central dogma (belief) nito ay ang pagiging sagrado ng file sharing. It also has the right to perform marriages and is entitled to government subsidies.

Mareta Grondal, an official of the registering agency said, “The government cannot, should not interfere with what people believe in.” Actually, Kopimism was twice denied on technicalities bago ito nabigyan ng approved registration.

Moreover, a religious community is recognized kung nasusunod nila ang mga legalities like having by-laws na naka-file sa government agency (gaya ng SEC sa Pilipinas), ang pagkakaroon ng board of directors at ang pagbabayad ng mga kaukulang fees.

Having around 8,000 members, mostly via the internet – www.kopimistsamfundet.se, Kopimism still has to purchase a church building. However, most church activities are held in the internet kaya hindi necessity ang physical church building.


The sacred characters of Kopimism which are actually control keys for copy and paste

Ang Kopimism ay nagmula sa lumalaking piracy movement sa Europe. Mahirap paniwalaan na ang European Parliament ay mayroong Pirate Party na nakakuha ng 7.1 percent votes noong last election. Sa Germany naman, ang Pirate Party ay nakalikom ng 8 percent of votes.

Ayon kay Gustav Nipe, ang 23-year old chairman ng Kopimist Church at ng Pirate Party Youth Group, hindi ang illegal copying ang gusto nilang ipromote. They are advocating the sacredness of information sharing.

Katulad ng balita (news) na dapat ikalat, ang information na nasa digital file, be it music or movies or other works of arts, ay dapat ring ikalat upang pakinabangan. Ano nga naman ang silbi ng isang kanta kung hindi ito maririnig?

Kopimism therefore is a direct assault to the ideals and objectives of the WIPO. With its file sharing principle, Kopimism is trampling on the rights of intellectual property owners because the royalties are ignored.

Para sa advocates ng intellectual property protection, malaking problema ang ibibigay ng Kopimism. Parang pinalalakas nila ang loob ng mga tao sa pag-download at parang sinasabi na ang pagkopya (ng isang intellectual property) ay hindi masama.

It’s good to note that Kopimism is being noticed by the authorities. “More and more file sharers are gettign busted,” wika ni Anna Troberg, ang leader ng Swedish Pirate Party na may 8,500 members.

Dagdag pa ni Troberg na gusto raw ng mga movie at recording companies na may masentensyahan upang magsilbing halimbawa sa mga file sharers. In other words, they want to scare people particularly the internet users.

Sabi sa Wikileaks na nag-request daw ang US sa Swedish government para ipatigil ang ilegal na copyright infringement. Sa Netherlands ay isang korte ang nag-utos sa mga internet providers na i-block ang Pirate Bay Web site. Sa Britain ay meron ding similar ruling laban sa mga file sharers.

Ironically, about 2 million Swedes are engaged in file sharing. The big number is a warning to the government of things to come. It can be recalled that when Pirate Bay Web site was closed in 2006, dinumog ng mga protester ang palasyo ni King Carl XVI.

“People were ready to go to jail,” sabi ni Ernie Lagerstrand, isang marketing man na naniniwala sa file sharing dogma. At dahil libre kaya hindi mawawalan ng adherents ang Kopimism.


Isak Gerson, chief missionary of Kopimism

Sa pagtatapos ng salita ni Mr. Gerson, there should be a line between copying and creativity. “Our angle is not to mock religion,” dagdag ni Gerson. Binanggit pa niya na ang paglaganap ng gospel ay isang uri ng pagkopya.

Natatandaan nyo ba ang pagputok ng balita tungkol kay Ronald Llamas, ang political adviser ng presidente ng Pilipinas, nang makita siyang bumibili ng pirated dvd sa isang commercial establishment?

Hindi katanggap-tanggap ang dahilan ni Sec. Llamas na nakalimutan raw niyang isa na siyang government official. Malinaw ang ibig niyang sabihin na hindi masamang bumili ng pirated dvd kung ikaw ay pangkaraniwang tao lamang.

In the same tune, ilan ang katulad mangatuwiran ni Sec. Llamas pagdating sa internet downloading of copyrighted files? Maaaring lahat tayo.

Para sa mga komento, puwede kayong mag-email sa corzhens@yahoo.com


Your FEEDBACK can be posted at www.filmacademyphil.org/forum/