Dec 04
PARTY LIST AMS IN PROFILE by fapweb  |  Posted in Articles  |  on Fri, Dec 4, 2009

Accredited on November 17 as a party list organization by the Commission of Elections and having filed its manifestation to participate in next year’s elections, the Alyansa ng Media at Showbiz (AMS) has issued out its initial statement of commitment and advocacies.

art-09dec04-artista-at-media_pic1.jpg

Hereunder is the original version in Tagalog:

ALYANSA NG MEDIA AT SHOWBIZ (AMS)

ANG AMS:

Ang Alyansa ng Media at Showbiz, Inc. ay isang pambansang organisasyon ng mga manggagawa sa media at entertainment industry. Ang sector na ito ay binubuo ng mga manggagawa sa diyaryo, radyo, telebisyon, pelikula at iba pang sangay ng multi-media at showbiz sa Pilipinas.

Ang pangkat ay kinabibilangan ng mga announcer, reporter, writer, production assistant, researcher, technician, cameramen, editor, photographer, driver, correspondent, columnist, newsboy, artista, director, production designer, musical scorer, cinematographer, extra, lagarista, talent at production crew, mga empleyado sa telebisyon at pelikula at ang mga empleyado ng mga sinehan sa buong Pilipinas.

ANG LAYUNIN NG AMS:

Isulong ang kapakanan ng sector sa pamamagitan ng mga programang magpapa-angat sa kanilang kalagayan sa pamumuhay.

Tiyakin na makapag-pasa ng mga batas ng magbibigay proteksyon sa kalayaan sa pamamahayag, pagbuhay sa naghihingalong industriya ng pelikula at pagpapataas ng kaledad ng dalawang sector upang lalo silang maging propesyunal sa kanilang sining.

Tulungan ang bawat miyembro na mapagkalooban ng disente at maayos na pabahay, libreng pagpapagamot at pagkalinga sa mga anak ng napapatay na media at showbiz.

ANG ADHIKAIN NG AMS:

Panahon na para bigyang pansin ang kapakanan ng pang-karaniwang manggagawa sa multi-media.

Malaki ang ating pananalig na kapag ating mai-angat ang antas ng kanilang pamumuhay at maging mga propesyunal sa kanilang pagtupad ng tungkulin, ang sambayanang Pilipino ang higit na makikinabang.

Pinahahalagahan natin na ang malayang pamamahayag ay instrumento upang tayo ay maging mulat sa mga isyung panlipunan. Ang mamamayang may kabatiran sa tunay na nangyayari sa kapaligiran ay susi ng isang maunlad na bansa.

Hindi natin hahayaang sikilin ninuman ang kalayaang maipabatid sa sambayanan sa pamamagitan ng media ang tunay na balita. Hindi na tayo papayag na madagdagan pa ang bilang ng mga media na “pinatahimik ang bibig” gamit ang bala at baril. Hindi sapat ang basta na lamang pagkondena sa mga media killing. Higit pa rito ang ating magagawa.

Malaki rin ang ating paniniwala na may magagawa pa tayo upang maisalba ang namamatay na industriya ng pelikula sa ating bansa. Bukod sa pagsusulong ng mga bagong batas para mabigyan ng proteksyon laban sa pagpasok ng mga dayuhang pelikula, kailangan na ring baguhin o i-repeal ang kasa-lukuyang batas at regulasyon sa film piracy. Mistulang walang ngipin ang mga patakaran dito kaya patuloy na namamayagpag ang mga pirata ng pelikula.

Kung makikita sana ng bawat isa ang kahalagahan ng ating tunay na adhikain—kalayaan sa pamamahayag at pagpapa-halaga sa sariling sining—napaka-laking kontribusyon ito para sa pag-unlad ng bansa.

Ang ALYANSA NG MEDIA AT SHOWBIZ…atin ito!


Your FEEDBACK can be posted at www.filmacademyphil.org/forum/